Sociaal Team Lenteveld

De medewerker van het Sociaal Team Lenteveld bekijkt samen met u uw persoonlijke situatie en zoekt naar de beste oplossing zodat u zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt blijven doen in de samenleving. Er wordt gekeken naar wat u samen met familie, mantelzorgers, buren of vrijwilligers kunt organiseren.

Het Sociaal Team Lenteveld neemt de zorg niet van u over, maar zorgt ervoor dat de ondersteuning wordt geregeld.

Houd er rekening mee dat de gemeente een financiële bijdrage vraagt. De hoogte daarvan is afhankelijk van uw inkomen.

Als uw problemen geen betrekking hebben op de Wmo, wordt u doorverwezen naar een andere instantie.

Online melding WMO doen

Procedure na WMO-melding?

Keukentafelgesprek

Er wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek bij u thuis. U mag een familielid of een onafhankelijke cliëntondersteuner vragen u hierbij te ondersteunen

Tijdens het gesprek wordt ingegaan op uw (hulp)vraag. Ook wordt gevraagd naar uw beperkingen, uw sociale omgeving en uw (financiële) mogelijkheden om de hulpvraag zelf of met hulp van anderen op te lossen. Het doel van het gesprek is om samen met u uw vraag te verhelderen en te kijken welke oplossingen er mogelijk zijn

Gespreksverslag

De medewerker van het Sociaal Team Lenteveld maakt een gespreksverslag waarin de afspraken worden vastgelegd. U ontvangt dit verslag. Een ondertekend gespreksverslag kan dienen als aanvraag voor een maatwerkvoorziening bij de gemeente

Behandeling aanvraag door gemeente

De aanvraag voor een voorziening wordt apart afgehandeld bij de gemeente

Regelen voorziening door gemeente

De gemeente regelt de voorziening als deze aan u wordt toegekend.