Toegankelijkheid

De gemeente Lenteveld werkt er hard aan om deze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Hiervoor volgen we de toegankelijkheidseisen van de overheid. In de ‘toegankelijkheidsverklaring’ hieronder ziet u aan welke eisen wij nog niet voldoen. U ziet ook wanneer we denken daar wel aan te kunnen voldoen.

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is bijgewerkt op 2 september 2022.

De gemeente Lenteveld wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard toegankelijkheid WCAG2.1 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website:

Verbeterpunten

Documenten

Oudere pdf-bestanden op onze sites voldoen op allerlei punten nog niet aan de eisen. Het gevolg is dat deze voor sommige bezoekers slecht of niet toegankelijk zijn. We hebben inmiddels gezorgd dat nieuwe pdf’s vrijwel allemaal toegankelijk zijn. We beginnen in 2022 met het aanpassen of verwijderen van oudere bestanden.

De informatie die we openbaar maken na Wob-verzoeken, is helaas technisch niet toegankelijk te maken. Die informatie is daarom ook via een mailadres op te vragen.

Testresultaten

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen.

  • Controle vóór publicatie: onze redactie toetst alle teksten en andere onderdelen op toegankelijkheid.
  • Training werknemers: onze redacteuren hebben trainingen over toegankelijkheid gevolgd. Bovendien volgen ze trainingen over toegankelijkheid van pdf-bestanden. Daarnaast volgen ook steeds meer collega's buiten de redactie een training, zodat zij toegankelijke content aanleveren.
  • Onderzoek: experts van buiten controleren regelmatig onze website. De gevonden problemen lossen wij vervolgens op.
  • Sinds eind 2019 testen we periodiek zelf de website op toegankelijkheid.

Uw reactie

Hebt u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een probleem met toegankelijkheid op onze website? Laat het ons dan weten.