Privacy

De gemeente Lenteveld vindt een goede verwerking van uw persoonsgegevens heel belangrijk. Hier vindt u algemene informatie over hoe de gemeente Utrecht omgaat met uw persoonsgegevens en welke rechten u hebt op het gebied van privacy.

Bescherming persoonsgegevens

De gemeente verwerkt uw persoonsgegevens alleen als dat nodig is. Ook moet het in overeenstemming zijn met de wetten en regels voor privacy. Wij gaan heel netjes en vertrouwelijk om met uw gegevens. En we hebben maatregelen genomen om te voorkomen dat persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of verloren gaan.