Uw plichten bij een uitkering

Vraagt u een bijstandsuitkering aan of hebt u een bijstandsuitkering? Dan hebt u verplichtingen maar wij ook. Met duidelijke afspraken weet u precies wat u van ons kunt verwachten. En u weet wat wij van u verwachten.

Dit doen wij

 • Wij komen afspraken met u na
 • Wij zijn beleefd tegen u
 • Wij houden rekening met wat u kunt
 • Wij vertrouwen op uw goede wil
 • Wij zijn duidelijk over uw rechten en plichten

Dit doet u

 • U komt afspraken met ons na
 • U bent beleefd tegen ons
 • U maakt gebruik van wat u kan
 • U vertrouwt op onze professionaliteit
 • U bent eerlijk over uw situatie

Uw plichten

Sollicitatieplicht

Vanaf het moment dat u een uitkering aanvraagt is alles gericht op het vinden van een (betaalde) baan. Daar bent u zelf verantwoordelijk voor. U moet staan ingeschreven als werkzoekende bij het UWV en uitzendbureaus. U moet voldoende en serieus solliciteren, uw kennis en ervaring op niveau houden en bijscholen als dit uw kans op werk vergroot. De gemeente helpt, maar u doet het werk.

Arbeidsplicht

Aangeboden werk moet u accepteren. Ook:

 • Als u het niet leuk vindt
 • Als u er 3 uur voor moet reizen per dag
 • Als u moet verhuizen
 • Als het niet bij uw opleidingsniveau past

Als u niet in staat bent om te werken door bijvoorbeeld medische klachten dan kunt u tijdelijk vrijstelling krijgen van de arbeidsverplichting. U moet dit zelf aanvragen bij uw contactpersoon. Het kan zijn dat er dan een medisch onderzoek komt om te kijken welk werk u wel of niet kunt doen. Alleenstaande ouders met een kind onder de 5 jaar kunnen ook een verzoek indienen voor een tijdelijke vrijstelling van de arbeidsverplichting.

Medewerkingsplicht

U bent het verplicht om mee te werken met de gemeente. Bijvoorbeeld aan een huisbezoek, een re-integratietraject of als de gemeente documenten opvraagt zoals bankafschriften.

Wijzigingsplicht of informatieplicht

U geeft alle wijzigingen direct, uiterlijk binnen 1 week, door die van invloed kunnen zijn op uw uitkering via het online wijzigingsformulier. Geef ook wijzigingen in de situatie van uw partner aan ons door. 

Deze wijzigingen geeft u altijd door aan de gemeente:

 • U heeft werk gevonden 
 • Uw bankrekeningnummer wijzigt of u opent een nieuwe rekening
 • Uw telefoonnummer of e-mailadres wijzigt
 • U gaat verhuizen of er komt iemand bij u wonen of gaat weg
 • Uw gezin verandert door geboorte of overlijden
 • Uw inkomen wijzigt door bijvoorbeeld pensioen of alimentatie
 • U heeft een erfenis gekregen
 • U heeft een huis of caravan gekocht of verkocht
 • U heeft een motorvoertuig zoals aan auto, motor of scooter gekregen, gekocht of verkocht 
 • U gaat samenwonen, trouwen of scheiden.

Vrijwilligerswerk en tegenprestatie

Iedereen die een uitkering van de gemeente Lenteveld krijgt, is verplicht een tegenprestatie te leveren. Het gaat om een maatschappelijk nutĀ­tige activiteit van tenminste 4 tot 8 uur per week. Bijvoorbeeld in de zorg, bij sport of vrijetijdsbesteding, in het natuurbeheer, op school of in de wijk.

U mag zelf kiezen wat u doet. De gemeente kan u ook helpen. Heeft u een activiteit - vrijwilligerswerk, mantelzorg en/of tegenprestatie - gevonden, geef dit dan door aan uw klantmanager.

U kunt vrijstelling van de tegenprestatie krijgen als u meer dan 4 uur per week parttime werkt, vrijwilligerswerk doet of mantelzorger bent. U moet hiervan wel bewijsstukken laten zien aan uw klantmanager.