Wijkraadsleden officieel beëdigd

Burgemeester Pos heeft 273 wijkraadsleden officieel beëdigd. Ze hebben allemaal de eed afgelegd of een belofte gedaan op het stadhuis van Lenteveld. De 39 wijkraden zijn hiermee een feit.

De komende vier jaar gaan de wijkraadsleden meedenken en meebeslissen over wat hun wijk nodig heeft. Ze verzamelen ideeën van buurtgenoten, ondernemers en andere partners in de wijk. Met die ideeën maken zij samen met de gemeente en het wijknetwerk plannen en zien erop toe dat die worden uitgevoerd.