Kom naar de online informatieavond op 19 januari

Na de lead en een tussenkop (heading 2) volgt het daadwerkelijke nieuwsbericht. Ga dieper in op de Wie?, Wat?, en Waar?. En geef in de volgende alinea’s antwoord op de vragen: Waarom? en Hoe?’ en alle vragen die daaruit voortvloeien. Zorg voor soepele overgangen. Controleer je schrijfstijl en grammatica. En: vergeet je bronnen niet te noemen.

Structuur van een nieuwsbericht

Nieuwsberichten hebben altijd dezelfde volgorde:

  1. de boodschap (in de lead)
  2. uitleg van de boodschap: het hoe en waarom
  3. verdere details van de uitleg
  4. (beleids)achtergronden, voor zover het voor de lezer nodig is om de boodschap te kunnen begrijpen.